Laatste nieuws

Nederlandse papier- en kartonsector realiseert 24 procent energiebesparing

Uit een in juni 2014 verschenen rapport blijkt dat Nederlandse producenten van papier en karton en hun partners in de jaren 2006-2012 een energiebesparing van 24 procent hebben gerealiseerd. Daarmee is een belangrijke stap gezet om het ultieme doel – een halvering van het energieverbruik in 2020 – te behalen. Met de besparingen die de papierfabrieken in een jaar behalen, kunnen een half miljoen Nederlandse huishoudens een jaar lang van elektriciteit worden voorzien.

Talloze nieuwe, verrassende producten vormen de basis van dit succes. Een voorbeeld daarvan is de grasdoos, een massiefkartonnen doos die voor 25 procent bestaat uit gras en voor 75 procent uit oudpapier. Of neem de tomatendoos: een kartonnen doos die samen met de tuinbouwsector werd ontwikkeld met gebruik van tomatenvezels, waarin vervolgens tomaten worden verpakt. Deze voorbeelden illustreren de centrale rol die papier- en kartonproducenten spelen in de biobased circulaire economie.

Ter illustratie van de omvang van de besparingen: zij staan gelijk aan de energie die nodig is om ruim 5.000 volledig beladen schepen van Rotterdam naar het eind van de Rijn in Zwitserland te laten varen. En met de energiebesparing die we in een jaar bereiken, kunnen we het gehele oppervlak van Nederland voor ruim 20 dagen verlichten. Samen met uitgevers en drukkerijen nam de papierindustrie het initiatief tot ‘Duurzaam boek’; een project dat moest leiden tot een boek met aanzienlijk betere milieuprestaties dan conventionele boeken. Het project laat zien dat een zorgvuldige afweging van doel en verschijningsvorm, in combinatie met een duurzame keuze voor en omgang met papier, 50 procent energiebesparing oplevert. Zonder ketensamenwerking was dit nooit gelukt.

De Nederlandse papier- en kartonindustrie startte in 2004 samen met het Ministerie van Economische Zaken het traject ‘Energietransitie Papier’. Daarbij werd de lat hoog gelegd: een halvering van het energieverbruik per eindproduct in 2020. Een ambitie die haar gelijke niet kent in de Nederlandse industrie. Nu – halverwege – is de sector hard op weg deze doelstelling waar te maken.

De energietransitie in de Nederlandse papier- en kartonsector is uniek omdat alle fabrieken participeren en samenwerken om het doel te bereiken. In werkgroepen wordt kennis uitgewisseld en helpen fabrieken elkaar. Deze saamhorigheid kenmerkt de sector. Zij laat zien dat met visie, lef en samenwerking vooraf voor onmogelijk gehouden ambities waargemaakt worden.