Laatste nieuws

Nieuwe cao voor medewerkers Parenco

Parenco en vakorganisaties CNV Vakmensen en FNV hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao.

Die gaat met terugwerkende kracht in op 1 april 2017 en loopt t/m 31 maart 2019. Parenco heeft een eigen cao die geldt voor de 270 medewerkers op de locatie in Renkum.

Niet alleen is een loonsverhoging van 4,5 procent afgesproken, maar de nieuwe cao betekent een belangrijke stap in de modernisering van arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid.
Zo wordt concreet invulling gegeven aan duurzame inzetbaarheid met de doelstelling om alle medewerkers, jong en oud, in staat te stellen om hun werk met behoud van gezondheid en welzijn te kunnen laten blijven uitvoeren.

In lijn met de groei van de onderneming en als gevolg van de nieuwe regeling wordt de personeelsbezetting uitgebreid. Parenco biedt vaste banen voor de mensen die passen binnen het scenario voor groei.