Laatste nieuws

Overheid, regel infrastructuur klimaatbeleid!

Vandaag (28 november) debatteert de Tweede Kamer over het klimaatbeleid.

Onderstaand leest u welke inspanningen de Nederlandse industrie levert om te voldoen aan de afspraken uit het Klimaatakkoord en wat er aan overheidssteun nodig is om het akkoord te laten slagen.

De urgentie van het klimaatprobleem en vooral ook het realiseren van oplossingen wordt al lange tijd breed onderkend door de Nederlandse industrie.

De industrie in Nederland heeft een groot aantal projecten in ontwikkeling, die bij gaan dragen aan het behalen van de CO2-reductietargets voor 2030. Ook al moet een aantal elementen van het Klimaatplan nog worden uitgewerkt (CO2-heffing, ODE, SDE++), er wordt in de verschillende clusters hard gewerkt aan de implementatie van maatregelen.
In de vijf regionale clusters is beschikbaarheid van goedwerkende infrastructuur van cruciaal belang voor het slagen van de projecten, die veelal sectoroverschrijdend, vaak clusteroverschrijdend en in diverse gevallen zelfs grensoverschrijdend zijn.

Ook voor de gebieden die vallen buiten deze regionale clusters – gebundeld in het zogenaamde zesde cluster – is goedwerkende en gecoördineerde infrastructuur van essentieel belang voor alle betrokken partijen.

De industrie werkt aan het bouwen van een circulaire keten van elektriciteit naar waterstof, naar grondstoffen, naar producten die uiteindelijk worden gerecycled. Dit vraagt om een systeemgerichte en toekomstgerichte aanpak, met een cruciale rol voor de overheid.

Op korte termijn lopen we aan tegen de noodzaak tot uitbreiding van infrastructuur, vooral voor elektriciteit, CO2-hergebruik en -opslag, warmte/stoom en waterstof. Wij vragen om een actieve betrokkenheid en commitment van de overheid: nemen van regie, stroomlijning van vergunningverlening, de-bottlenecking, dekking investeringsrisico, bouwen aan maatschappelijk draagvlak.

Daarom is het van belang dat de Kamer er bij de minister op aandringt dat de overheid zorg draagt voor beschikbaarheid en betaalbaarheid van de benodigde infrastructuur.