Laatste nieuws

Papier- en kartonsector achter Europese Green Deal

Vandaag (11 december) presenteerde Eurocommissaris Frans Timmermans zijn klimaatambities: een Green Deal die moet leiden tot halvering van de CO2-uitstoot in 2030 en nul uitstoot in 2050.

De Europese papier- en kartonsector schaart zich achter de plannen. Sterker nog: papier en karton kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie ervan.

De afgelopen vijftien jaar daalde de emissie van onze sector in Europa met ruim een kwart, onder andere dankzij gebruik van gecertificeerde grondstoffen en een uitmuntend recyclingsysteem.

Nederland is op dat vlak één van de Europese koplopers: we zamelen ruim 80 procent van het papier en karton in; bovendien heeft 86 procent van het in ons land gemaakte papier en karton oud papier als basis.

Papier en karton zijn onmisbare materialen als het om verduurzaming, recycling en CO2-reductie gaat.

Lees het gehele statement van onze Europese collega’s van CEPI.