Laatste nieuws

Papier- en kartonsector schaart zich achter Klimaatakkoord

De Nederlandse papier- en kartonsector draagt zijn steentje bij aan de CO2-emissiereductie zoals geformuleerd in de Klimaatwet.

Op 21 december presenteerde Ed Nijpels (voorzitter van het Klimaatberaad) zijn klimaatakkoord. Net als de overheid investeert het bedrijfsleven de komende jaren 12 miljard euro in verduurzaming.

Bedrijven stellen CO2-plannen op, waarin zij beschrijven op welke manier zij bijdragen. Als bedrijven zich niet aan de afspraken houden, volgt een heffing.

De papier- en kartonsector presenteerde kort voor de zomer zijn roadmap waarin wordt geschetst langs welke paden bedrijven werken aan een duurzame toekomst.