Laatste nieuws

Papierfabriek Doetinchem: van afvalwater naar duurzame energie

Samenwerking Waterschap Rijn en IJssel, Waterstromen en papierfabriek.

Papierfabriek Doetinchem, Waterstromen en Waterschap Rijn en IJssel sloten recent een overeenkomst om het restwater van de papierfabriek duurzaam te behandelen en daarbij biogas op te wekken.

Zo kost de waterzuivering geen energie, maar levert energie op. Het biogas wordt door de papierfabriek gebruikt in de stoomketels, ter vervanging van aardgas.

Deze duurzame behandeling levert een besparing op van 2300 ton CO2 per jaar; het equivalent van het aardgasverbruik van duizend huishoudens per jaar.

Het is de intentie om de biogasproductie op de locatie Etten in de toekomst uit te breiden. Ook willen de partijen biogas opwerken naar groen gas, zodat dit beschikbaar wordt voor huishoudens in de gemeente Doetinchem als alternatief voor aardgas.

De provincie Gelderland ondersteunt het project met een financiële bijdrage. De leidingen worden in de eerste helft van 2021 gelegd, zodat eind dat jaar het eerste biogas wordt geleverd.