Laatste nieuws

Parenco ondertekent Green Deal Ultradiepe Geothermie

Deze week ondertekenden Economische Zaken samen met 7 consortia, waaronder het consortium uit Renkum, een Green Deal om de ontwikkeling van ultradiepe geothermiebronnen in Nederland te stimuleren. Bij geothermie wordt gebruik gemaakt van aardwarmte om de energievoorziening van industrie, bedrijven en huishoudens te verduurzamen. Het Ministerie van Economische Zaken ziet veel potentie in ultradiepe geothermie om onze afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen. Het stimuleren ervan is onderdeel van de Energieagenda, waarin de route wordt geschetst naar een CO2-arme samenleving in 2050.

Ultradiepe geothermie in Renkum
De kennis over de ondergrond op meer dan 4000 meter diepte is nog beperkt, waardoor dit soort projecten complex is en steun vanuit Economische Zaken nodig is. Parenco, QNQ, Vito en Alliander DGO vormen sinds 2016 een consortium waarmee ze gezamenlijk een onderzoek startten om de mogelijkheden voor ultradiepe geothermie voor Parenco en de omliggende bebouwde omgeving in kaart te brengen. Samen ondertekenden de partijen, als consortium, de Green Deal. Dat ondersteunt het consortium bij het delen van kennis met partijen in andere regio’s die op hetzelfde terrein onderzoek doen.

Verduurzaming productieproces
Het consortium beoogt met een ultradiepe geothermiebron zowel het productieproces van Parenco als de regio met behulp van een regionaal duurzaam warmtenet te verduurzamen. Dit warmtenet zal gevoed worden met aardwarmte, waarmee een forse verduurzaming van de energievraag in de regio plaatsvindt. Meerdere partijen, waaronder de gemeenten Wageningen, Ede en Renkum, zijn betrokken bij het initiatief van een duurzaam regionaal warmtenet.

Het consortium
Het consortium bestaat uit de partners Parenco, Vito, QNQ en Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling.