Laatste nieuws

Presentatie 40puntenplan Urgenda: prominente plek voor papier en karton

Papier- en kartonsector draagt bij aan klimaatambities samenleving.

Gisteren (24 juni) presenteerde Urgenda in Den Haag haar 40puntenplan: oplossingen voor extra CO2-reductie vanuit alle geledingen van de samenleving. Dit pakket is een handreiking aan het kabinet om te voldoen aan de uitspraak in de Klimaatzaak (25 procent CO2-reductie in 2020 ten opzichte van 1990).

Namens de VNP vertelde Annita Westenbroek over de ambities van de papier- en kartonsector. Zij lichtte de casus ‘papier maken zonder water’ toe: een veelbelovende innovatie, die bij succesvolle implementatie leidt tot enorme verbetering van de energie-efficiëntie en afname van CO2-emissies in onze bedrijven.

Daarvoor is een bijdrage in de kosten broodnodig; een SDE voor duurzamere productiemethoden zou enorm helpen.