Laatste nieuws

RVO.nl en VNP werken samen aan energiebesparing

Woensdag 2 december tekenden RVO.nl en de VNP bij Van Houtum (Swalmen) hun derde samenwerkingsovereenkomst: kennisoverdracht energiebesparing.

VNP RVO dec15Barto Piersma (directeur nationale programma’s bij RVO.nl) en Henk van Houtum (voorzitter VNP) zetten hun handtekeningen, waarna een rondleiding door het bedrijf volgde. De samenwerkingsovereenkomst is gericht op energiebesparing in de papier- en kartonsector en heeft tot doel:

 

  • Faciliteren van informatievoorziening en kennisoverdracht gericht op het vergroten van de implementatie van energie-efficiëntie, ketenefficiëntie en duurzame-energiemaatregelen;
  • Bundelen, toegankelijk maken en verspreiden van kennis en informatie over het treffen van rendabele maatregelen ter verbetering van de energie-efficiëntie binnen hun inrichting(en) en in de keten;
  • Op strategisch niveau onderzoeken van energiebesparingsmogelijkheden;
  • Bevorderen van dialoog, uitwisseling en wederzijds leren tussen uiteenlopende stakeholders;
  • Stimuleren van de samenwerking met andere sectoren, namelijk de voedings- en genotmiddelensector, agrosector, chemie, waterschappen en afvalverwerkers.

In projecten wordt gewerkt aan bevordering van de implementatie van maatregelen die leiden tot meer energie-efficiëntie. Deze projecten komen voort uit eerdere verkenningen of lopende projecten binnen de samenwerkingsovereenkomsten met RVO.nl.

Een van die projecten is ‘Dry run’, waarin wordt gewerkt aan een geoptimaliseerd droogproces. Door minder over te drogen wordt effectief 8 procent droogcapaciteit gewonnen. Voor de gehele sector levert dat tot mogelijk 960 TJ/jaar energiebesparing op.