Laatste nieuws

Safety checkers klaar voor nieuw seizoen!

Vrijdag 31 oktober organiseerde het Verbond Papier en Karton een intervisiedag voor safety checkers in de papier- en kartonsector (Vereniging Golfkarton, Kartoflex en VNP). Door middel van safety checks houden bedrijven toezicht op elkaars veiligheid en veilig werken. Het systeem van safety checks zorgt ervoor dat sectorale inspectierondes door de overheid niet meer nodig zijn.

Dit jaar was de intervisiedag gericht op het rendement van de safety checks. Peter Butz (in het dagelijks leven werkzaam als arbospecialist bij defensie en parttime docent bij HVK-opleiding) nam de deelnemers op sleeptouw en liet hun zien waar valkuilen en verbeterpunten liggen. Vanuit de eigen expertise is er veel kennis op arbogebied, maar hoe ga ik als safety checker om met verschillende risico’s? Waar leg ik accenten en hoe breng ik die over zodat er beweging komt (of blijft) bij de bedrijven?

In een gevarieerd dagprogramma werd aan de hand van een serie praktijkfoto’s gesproken over risico’s en maatregelen. Niet alleen tijdens de discussies in subgroepen, maar ook tijdens pauze en lunch ging de uitwisseling door. Er is veel bevlogenheid op arbogebied, we hebben enthousiaste safety checkers en bedrijven, en de intervisiedag hielp om te werken aan eigen skills die voor een safety checker in zijn eigen dagelijkse werkzaamheden nodig zijn om effectief bij te blijven dragen aan de veiligheid in het bedrijf.

Samenwerking in de sector
De papier- en kartonsector werkt met succes samen op arbogebied. Aanvankelijk vanuit arboconvenanten, later met instrumenten als de arbocatalogus en branche RIE’s. Sinds 2009 ook met safety checks. Met deze checks hebben we – na overleg met inspectie SZW – invulling gegeven aan horizontaal toezicht op arbogebied.
We houden Inspectie SZW op de hoogte over het safetycheckproces door middel van een jaarverslag op hoofdlijnen. Vertrouwelijkheid is gewaarborgd: bedrijfsspecifieke informatie wordt niet openbaar gemaakt en kan alleen door het bedrijf worden verstrekt.

Safety checks werken goed voor zowel de bezoeker als het ontvangende bedrijf: er wordt veel kennis uitgewisseld en vreemde ogen zien meer. Er heerst openheid bij het ontvangende bedrijf, omdat er geen sancties aan verbonden zijn. Samen nadenken over oplossingen en gericht advies van een specialist dragen bij aan het succes. Belangrijk element is het onderling afstemmen en uitwisselen van informatie door safety checkers.

We kijken terug op een geslaagde intervisiedag!

Intervisie SC