Laatste nieuws

PRN vernieuwt Scheidingswijzer Papier en Karton

Nederland is koploper papierrecycling. Circa 90 procent van het nieuw op de Nederlandse markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en gerecycled. Er gaan echter waardevolle grondstoffen verloren door vocht, vet en etensresten in het oud papier.

Onderzoek van PRN toont aan dat de vervuiling van oud papier toeneemt. Daarom heeft PRN een nieuwe scheidingswijzer gemaakt.

Met deze nieuwe scheidingswijzer wil PRN burgers helpen bij het bepalen welke producten wel en niet bij het oud papier mogen en hen stimuleren bij te dragen aan een schone en droge stroom oud papier.

De Scheidingswijzer Papier en Karton is ontwikkeld in samenwerking met Milieu Centraal.