Laatste nieuws

Slim energienet maakt Roermond warm én klimaatneutraal

Smurfit Kappa Roermond Papier helpt gemeente Roermond op weg naar energieneutraliteit.

Roermond wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Lokale en regionale organisaties onderzoeken daarom de haalbaarheid van het ontwikkelen van een slim energienet in de gebouwde omgeving. Dit net moet gaan voorzien in de warmte- en koudebehoefte voor woningen, bedrijven en instellingen in de gemeente. Vorige week ondertekenden de betrokken partijen een intentieverklaring.

Slim Energienet Roermond (SER) maakt gebruik van de restwarmte van Smurfit Kappa Roermond Papier. Hiermee kan zo’n 4,5 miljoen kilogram CO2 per jaar worden bespaard. Dat staat gelijk aan de CO2-uitstoot die vrijkomt bij het gasverbruik van ongeveer 1.500 huishouders per jaar. Door deze besparing wordt 12,5 procent van de duurzaamheidsopgave van de gemeente Roermond ingevuld en levert SER een bijdrage aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Uiteindelijk moet dit energienet een open en flexibele structuur krijgen.

Jo Cox, directeur Smurfit Kappa Roermond Papier, is enthousiast: ‘Smurfit Kappa geeft met haar deelname een impuls aan de transitie naar een duurzame, schone en betaalbare energievoorziening en de realisatie van de Europese CO2-emissiereductiedoelstellingen van 2030 en 2050.’