Laatste nieuws

Smurfit Kappa Parenco zet in op transport per schip

Ter vervanging van transport per vrachtwagen wordt bij Smurfit Kappa Parenco nu ook op regelmatige basis oud papier per schip aangevoerd. Het papier van het bedrijf bestaat voor 100 procent uit gerecycled papier.

Daarmee is een derde toepassing van de haven gerealiseerd. In augustus 2016 startte het bedrijf met aanvoer van hulpstoffen over het water. In 2018 volgde de introductie van vervoer van nieuwe rollen verpakkingspapier naar de haven van Amsterdam of rechtstreeks naar Engeland.

De aanvoer van oud papier per schip kwam in nauwe samenwerking met Smurfit Kappa Recycling tot stand. Hiermee is een nieuwe stap gezet in vermindering van het aantal vrachtwagenbewegingen van en naar het bedrijf. Dat komt de verkeersveiligheid op en rondom het terrein ten goede én is ook nog eens duurzamer.