Laatste nieuws

Verbond Papier en Karton prijswinnaar ‘Beste RIE-dee’

Dinsdag 4 november werd tijdens het vakevenement ‘Veilig Werkt Beter’ in Den Bosch bekendgemaakt dat het Verbond Papier en Karton met zijn voorstel voor het stimuleren van het gebruik van RIE-instrumenten tot de winnaars van ‘het Beste RIE-dee’ behoort.

De wedstrijd werd uitgeschreven door Steunpunt RIE. Erwin Heijnsbroek – arbocoördinator van het Verbond – nam de cheque van 15.000 euro in ontvangst. Het bedrag wordt ingezet om het plan ten uitvoer te brengen. Naast het Verbond Papier en Karton vielen vier andere voorstellen in de prijzen.

Het voorstel stimuleert bedrijven met een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) ouder dan 5 jaar, die te actualiseren. Het gebruik van de branche-RI&E krijgt een impuls door de status op te vragen via een digitale vragenlijst. Als de RI&E op orde is dan volgt erkenning in de vorm van bloemen, een certificaat en een eervolle vermelding. Wanneer de RI&E niet actueel is of ontbreekt, dan wordt hulp aangeboden in de vorm van een helpdesk, buddy en/of een training.

De vragenlijst is een extra initiatief dat naast de periodieke safety checks aandacht vraagt voor het gebruik van de RI&E. Onder de bedrijven die aantonen dat hun RI&E in orde is wordt een preventiebarbecue verloot, waarbij het belang van een veilige werkplek op een ludieke manier onder de aandacht wordt gebracht.

Een RI&E is een fundamenteel onderdeel van het arbobeleid van een organisatie. Ze helpt de veiligheidsrisico’s in beeld te brengen en draagt bij aan een veilige werkplek voor alle werknemers. Dat in onze sector veilig werken topprioriteit heeft, blijkt onder andere uit de gestage daling van het aantal ongevallen en het succes van safety checks, het systeem waarbij bedrijven elkaars veiligheid controleren.

In het Verbond Papier en Karton participeren brancheverenigingen Koninklijke VNP, Kartoflex en Vereniging Golfkarton.

Verbond wint RIE-dee