Laatste nieuws

VNP vecht voor behoud indirecte kostencompensatie

De FNV voerde vandaag in Groningen actie voor behoud van de indirecte kostencompensatie voor ETS-bedrijven.

Deze regeling voorkomt oneerlijke concurrentie met omliggende landen, creëert investeringsruimte en zorgt voor een gelijk speelveld tussen energie-intensieve bedrijven. De VNP (onder)steunt de actie omdat investeringsruimte en behoud van werkgelegenheid cruciaal zijn.

Elektriciteitsproducenten vallen onder EU-ETS en betalen extra CO2-kosten voor hun productie. Die extra kosten berekenen zij door in hun prijzen. De Europese Commissie staat lidstaten toe compensatie te verlenen aan bedrijven die veel elektriciteit verbruiken.

In Nederland wordt deze indirecte compensatie alleen verstrekt aan bedrijven die actief en effectief deelnemen aan meerjaren-CO2-besparingsprogramma’s, waarmee uitvoering wordt gegeven aan Europese en Nederlandse klimaatdoelen. Hoewel de Europese Commissie lidstaten toestaat compensatie te verlenen aan dergelijke bedrijven, besloot de Nederlandse overheid met deze regeling te stoppen. Belangrijk is dat er nog geen uitzicht is op een eventueel vervolg, waardoor binnen Europa een ongelijk speelveld ontstaat.

Energie-intensieve bedrijven – waaronder papier- en kartonproducenten – zijn gecommitteerd aan het halen van de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs, maar afschaffing van de indirecte kostencompensatie doet een ultiem beroep op de veerkracht van papier- en kartonbedrijven.

Het investeringsvermogen van onze bedrijven is cruciaal om de sector verder te verduurzamen, de energietransitie vorm te geven, de omslag te kunnen maken naar elektrificatie, duurzame energie en restwarmte en zo grote stappen te zetten naar klimaatneutraliteit in 2050.

Met de verkiezingen voor de deur willen we dit signaal afgeven aan de politiek. We hesen bedrijfsvlaggen en de VNP-vlag bij het energiemonument in de Eemshaven.