Laatste nieuws

VNP-jaarverslag 2018 gepubliceerd

We staan stil bij de toekomst van werken in onze sector.

Welke invloed heeft het Klimaatakkoord dat eind 2018 werd gepresenteerd op werken in de papier- en kartonsector? Welke functies zijn straks wellicht overbodig? Welke functies ontstaan juist? Welke rol spelen robotisering en digitalisering van processen?

We vonden een aantal experts – HR-adviseurs, directeuren, medewerkers, HR-innovators – bereid met ons in een tijdmachine te stappen en te schetsen welke ontwikkelingen we tussen nu en 2050 mogen verwachten.

Daarnaast komen vanzelfsprekend de onderwerpen ‘veilig werken’, ‘energie & milieu’, ‘statistieken’ en ‘innovatie’ aan bod.

Veel leesplezier met het VNP-jaarverslag 2018!