Laatste nieuws

Werkgroepen energie-efficiency van start

5 en 6 maart vonden de introductiedagen van de werkgroepen energie-efficiency plaats. Doel van de werkgroepen is het uitwisselen van beste praktijken op het gebied van energie-efficiency tussen papier- en kartonfabrieken. Op die manier wordt de implementatie van beste praktijken bij een groot aantal fabrieken mogelijk gemaakt.

De thema’s die in de werkgroepen worden besproken zijn ‘restwarmte’, ‘zeef- en persontwatering’, ‘drogen’ en ‘energiemanagement’.

De werkgroepen geven invulling aan de ambitie van de papier- en kartonindustrie om in 2020 een halvering van het energiegebruik (ten opzichte van 2004) in de keten te realiseren. Aan de rechterkant van deze pagina vindt u de publicatie ‘Beste praktijken op het gebied van energiebesparing in de Nederlandse papier- en kartonindustrie’. Daarin wordt een aantal beste praktijken uitgelicht.