Laatste nieuws

Zesde cluster deelt klimaatambities

Het rapport werd 23 september overhandigd aan Tweede Kamerlid Mark Harbers.

Deze week presenteerde het zesde cluster, waarin negen industriële sectoren zijn vertegenwoordigd, zijn duurzaamheidsplannen die moeten leiden tot 14,3 Mton CO2-reductie in 2030. Het rapport werd 23 september aangeboden aan Mark Harbers, Tweede Kamerlid namens de VVD.

Nederland staat voor een enorme uitdaging: een zeer omvangrijke CO2- en energietransitie. Negen sectoren stelden plannen op waarin zij toelichten op welke manier zij bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Het zesde cluster vertegenwoordigt ongeveer één zesde van de totale CO2-uitstoot van de Nederlandse industrie.

In het VNP-jaarverslag 2019/2020 leest u welke plannen papier- en kartonbedrijven hebben om hun bedrijfsvoering te verduurzamen.

Het zesde cluster vertegenwoordigt een breed palet aan industrieën met unieke karakteristieken: de metallurgische industrie (FME/VNMI), de chemische industrie (VNCI), de levensmiddelenindustrie (FNLI), de papier- en kartonindustrie (VNP), de glasindustrie (VNG), de keramische industrie (KNB), de afvalverbrandingsinstallaties (VA), ICT-bedrijven (NL-Digitaal), en de olie- en gasexploratiebedrijven (Nogepa).