Laatste nieuws

Zesde cluster deelt klimaatambities

Het rapport werd 23 september overhandigd aan Tweede Kamerlid Mark Harbers.

Deze week presenteerde het zesde cluster, waarin negen industriële sectoren zijn vertegenwoordigd – zijn duurzaamheidsplannen die moeten leiden tot 14,3 Mton CO2-reductie in 2030. Het rapport werd 23 september aangeboden aan Mark Harbers, Tweede Kamerlid namens de VVD.

Nederland staat voor een enorme uitdaging: een zeer omvangrijke CO2- en energietransitie. Negen sectoren stelden plannen op waarin zij toelichten op welke manier zij bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Het zesde cluster vertegenwoordigt ongeveer één zesde van de totale CO2-uitstoot van de Nederlandse industrie.

In het VNP-jaarverslag 2019/2020 leest u welke plannen papier- en kartonbedrijven hebben om hun bedrijfsvoering te verduurzamen.

Het zesde cluster vertegenwoordigt een breed palet aan industrieën met unieke karakteristieken: de metallurgische industrie (FME/VNMI), de chemische industrie (VNCI), de levensmiddelenindustrie (FNLI), de papier- en kartonindustrie (VNP), de glasindustrie (VNG), de keramische industrie (KNB), de afvalverbrandingsinstallaties (VA), ICT-bedrijven (NL-Digitaal), en de olie- en gasexploratiebedrijven (Nogepa).