Ambitie en missie

Ambitie en missie VNP

Ambitie
De papiersector vormt het middelpunt van een op biomassa gebaseerde circulaire economie. We halen het maximale uit biobased grondstoffen en reduceren hierbij energieverbruik en CO2-uitstoot en vergroten de toegevoegde waarde en klantwaarde van producten en diensten. Onze mensen maken hierin het verschil.

Missie
Belangen behartigen van de Nederlandse papier- en kartonindustrie met een actieve lobby gericht op oplossingen, op actueel beleid en wetgeving.

Wij verlenen diensten aan onze leden en initiĆ«ren beleidsondersteunende onderzoeken. Hiermee helpen wij de bedrijven aan te sluiten op wensen en ontwikkelingen in de maatschappij (klanten, medewerkers, overheid, ngo’s en samenleving in het algemeen).

Opbouwen en onderhouden van relaties en netwerken met stakeholders; actief zoeken naar samenwerking om deze activiteiten succesvol te kunnen uitvoeren.