Partners

Confederation of European Paper Industries (CEPI)

CEPI vertegenwoordigt de belangen van de papier- en kartonsector in Europa.

Deze overkoepelende confederatie volgt en analyseert EU-wetgeving en neemt initiatieven op Europees niveau wat betreft milieu, energie, bossen, recycling, lobby en concurrentiekracht. Dit in het belang van haar leden, waaronder die van de VNP.