Partners

Dutch Biorefinery Cluster (DBC)

Het DBC is in 2010 opgericht door de papierindustrie en de agrofoodsector, met als doel gezamenlijk nieuwe innovaties te initiëren in de biobased economy: hoogwaardige producten en duurzame, gesloten productieketens. Elkaars biobased grondstoffen en reststromen optimaal benutten, door kennis en expertise te bundelen en gebruik te maken van elkaars netwerk en innovatiekracht.

Het DBC bundelt op deze wijze kennis, kunde, faciliteiten en middelen via open innovatie en maakt zo een sprong voorwaarts in het maximaal benutten van biomassa. Naast de Koninklijke VNP zijn de volgende organisaties lid van het DBC: Cosun, Avebe, FrieslandCampina, Productschap Akkerbouw, Productschap Tuinbouw/Kenniscentrum Plantenstoffen en LambWeston Meijer.

Sinds 2010 werkt het DBC samen met de VNCI in de Agro-Papier-Chemie-alliantie (APC). Doel van het APC is om biobased businesscases te identificeren en initiëren in samenwerking tussen de chemie en de agro- en papiersector. DBC en APC-werkgroepen en -initiatieven richten zich onder andere op de volgende onderwerpen: plantaardige eiwitten, lignocellulose als grondstof, nutriënten, plantaardige papieradditieven, natuurlijke kleurstoffen, biobased coatings, biobased building blocks uit planten, biobased verpakkingen en composieten.