Partners

Kenniscentrum Papier en Karton

KCPK is, sinds de oprichting in 1998, uitgegroeid tot de spil van de kennisinfrastructuur van de Nederlandse papier- en kartonindustrie.

Dit komt mede doordat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande infrastructuur en netwerken en projecten steeds in samenwerking met kennisinstellingen, bedrijfsleven en andere relevante partijen worden uitgevoerd. Het langetermijndoel is het creëren van een betere concurrentiepositie van de Nederlandse papier- en kartonindustrie. Om dit te bereiken worden zoveel mogelijk verbindingen met andere sectoren in Nederland gelegd om zicht te hebben op technologische ontwikkelingen in de eigen keten en in andere industrietakken. De samenwerking met de kennisinstellingen richt zich vooral op de vertaling van fundamenteel onderzoek naar industriële toepassing. In alle projecten van het Kenniscentrum is er steeds actieve betrokkenheid van papier- en kartonfabrieken.

Via de 100% dochteronderneming Bumaga BV wordt tevens gewerkt aan implementatie van nieuwe technologieën bij de fabrieken en marktintroducties van nieuwe eindproducten bij bedrijven verderop in de keten. KCPK en Bumaga omvatten samen 12 fte en de organisaties kenmerken zich door een internationale personeelsbezetting. We werken aan drie kernthema’s: beschikbaarheid en inzet van vezelgrondstoffen, efficiënte papier- en kartonproductie en nieuwe vormen en toepassingen van papier en karton. De Energietransitie Papierketen is een gezamenlijk initiatief van de VNP en KCPK.