Partners

Papier Recycling Nederland (PRN)

Om extreme prijsvariaties van oud papier af te vlakken en de beschikbaarheid ervan zeker te stellen is in 1998 door de papier- en kartonketen Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) opgericht.

PRN werd de collectieve uitvoeringsorganisatie van het Papiervezelconvenant en is dat nog steeds voor de categorie niet-verpakkingen van papier & karton.

Inmiddels is Papiervezelconvenant VI van kracht. Het Papiervezelconvenant wordt gesloten met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en bevat afspraken om de inzameling en recycling van oud papier en -karton uit particuliere huishoudens continu op een hoog niveau te houden en waar mogelijk te optimaliseren.

PRN voert het inzamel- en herverwerkingsysteem uit. Via de eerste ontvangers van (producten van) papier en/of karton die lid zijn van de bij PRN aangesloten brancheorganisaties, vertegenwoordigt PRN circa 70 procent van het totale marktvolume.