Partners

Papier Recycling Nederland (PRN)

Tot en met de eerste helft van de jaren negentig van de vorige eeuw schommelden de prijzen van de secundaire grondstof oudpapier sterk. Om die extreme prijsvariaties af te vlakken en tegelijkertijd de beschikbaarheid van oudpapier zeker te stellen is in 1998 door de branches uit de papieren kartonketen Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) opgericht.

PRN werd de collectieve uitvoeringsorganisatie van het Papiervezelconvenant en is dat nog steeds voor de categorie niet-verpakkingen van papier & karton.

Inmiddels is Papiervezelconvenant IV van kracht. Papiervezelconvenanten worden gesloten met gemeenten en bevatten afspraken om de inzameling en recycling van oudpapier en -karton uit huishoudens continu op een hoog niveau te houden en waar mogelijk te optimaliseren. PRN voert het inzamel- en herverwerkingsysteem uit. Via aangesloten brancheorganisaties vertegenwoordigt PRN meer dan 70 procent van het aantal eerste ontvangers van (producten van) papier & karton.