Partners

Papierenkarton.nl

Papierenkarton.nl informeert over de duurzame, mooie en effectieve eigenschappen van papier en karton. Het gebruik van papier en karton verandert. Hoe ziet het gebruik er in de toekomst uit? Waar liggen de voorkeuren van jongeren? Willen zij informatie op papier ontvangen?

Onderzoek onder jongeren laat zien dat jongeren papier waarderen, graag van papier lezen en informatie op papier als betrouwbaar beschouwen. Jongeren kiezen graag voor papier omdat het een recyclebaar product is. Er zijn ook bedenkingen, bijvoorbeeld bij de milieu-impact van papier- en kartongebruik. Tijd voor actie! Op overheidsniveau, in de keten en breed in de samenleving moeten we laten zien hoe wordt geïnnoveerd en verduurzaamd in de papierketen. Hoe duurzaam papier en karton zijn.

Papierenkarton.nl ontwikkelde in 2012 een nieuw lespakket voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Daarbij werd de hulp ingeroepen van Klasse TV, een internetportal met digitaal lesmateriaal. Recycling van papier en karton heeft een centrale plek in het lespakket, net als duurzaam bosbeheer. Aan het pakket is een app gekoppeld, waardoor kinderen en ouders ook thuis spelenderwijs aan de slag kunnen met papier, karton en de recycling daarvan. Aan de basis worden negatieve vooroordelen weggenomen.

Papierenkarton.nl werkt ook aan bewustwording in de keten. Als onderdeel van de Energietransitie Papierketen werd het project Duurzaam Boek opgezet. Door samenwerking en het stimuleren van efficiency werd door ketenpartners een boek geproduceerd met een aanzienlijk lagere footprint (minus 30%). Papierenkarton.nl vertegenwoordigt Print Power in Nederland, een internationaal initiatief om de effectiviteit van print als advertentiemedium te promoten (www.printpower.nl).