Partners

Stichting Papiergeschiedenis Nederland

Houdt de geschiedenis van de papier- en kartonindustrie in Nederland levend!

Stichting Papiergeschiedenis Nederland is actief met het levend houden van de geschiedenis van de papier- en kartonindustrie in Nederland.

De stichting is een platform voor iedereen die in deze historie geïnteresseerd is. Dit doet zij onder andere door het versturen van nieuwsbrieven en een jaarlijkse themadag. Dit jaar vindt deze dag plaats op 4 oktober bij Smurfit Kappa Parenco in Renkum.

Tevens wil de stichting hulp bieden bij het uitgeven van informatie over het maken van papier in het verleden.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met de secretaris via info@papiergeschiedenis.net