Partners

Verpakkingen Recycling Nederland (VRN)

De kringloop van verpakkingen, waaronder die van papier en karton, is geregeld in het ‘Besluit beheer verpakkingen en papier en karton’.

Van 2008 tot en met 2012 waren de monitoring en de financiering in het kader van de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen geregeld via de verpakkingenbelasting. Vanaf januari 2013 is dit overgegaan naar de private Stichting Afvalfonds Verpakkingen (StAV), de collectieve uitvoeringsorganisatie voor alle verpakkingen.

Stichting Verpakkingen Recycling Nederland (VRN) is een strategische organisatie die is opgericht om samen met PRN invloed uit te oefenen op het beleid voor verpakkingen evenals voor de materialen papier en karton in brede zin.

Bedrijven die verpakkingen op de Nederlandse markt afzetten zijn vanaf januari 2013 door een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) verplicht aan StAV opgaven te verstrekken van verpakkingen van papier en karton, kunststof, glas, metaal en hout die zij toevoegen aan en gebruiken voor hun producten en van de verpakkingen die zij zelf (laten) afvoeren.