Fibre Future Festival

Berry
Wiersum

Waar komt het geld voor innovaties vandaan?

Technologische vernieuwing is cruciaal om de CO2-emissiereductiedoelstellingen te bereiken. Als mede-eigenaar van een akkerbouwbedrijf in Noord-Nederland weet Berry Wiersum als geen ander wat de gevolgen van klimaatverandering zijn en waarom snelle actie nodig is. Als CEO van Sappi Europe staat dit dan ook hoog op zijn prioriteitenlijst.

Hij onderstreept het belang van samenwerken: in allianties technologieën ontwikkelen die relevant zijn voor de hele sector. Maar hoe financieren we de implementatie van deze innovaties? De realisatie van radicale innovaties vereist veelal versnelde afschrijving van de bestaande infrastructuur, die normaal gesproken decennia meegaat.

Voldoende geld
Volgens hem is meer dan voldoende geld beschikbaar voor financiering van duurzaamheidsinitiatieven. Het blijkt echter vaak lastig een goede match te maken tussen de financieringsbehoefte van project-initiatiefnemers en het aanbod van financiering door marktpartijen (banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders).

De uitdaging voor de industrie is hoe toegang te krijgen tot de financiën, onder welke voorwaarden, hoe risico’s te delen en hoe ratingbureaus zullen reageren. Hoe verzeker je een kredietwaardige balans om nieuw geld te mobiliseren voor de benodigde transities?

SER: belemmeringen bij financiering
De Sociaal-Economische Raad benoemde vorig jaar in zijn Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord vijf belemmeringen die vanuit het perspectief van aanbieders van financiering een rol spelen:

  1. Er is een informatiemismatch tussen project-initiatiefnemers en investeerders rond financieringsconstructies en de verwachte rol van de investeerder.
  2. Investeerders zoeken een heldere stip op de horizon en duidelijke regie op grote projecten.
  3. Sommige investeringen die nodig zijn voor de energietransitie zijn (nog) niet (voldoende) winstgevend en/of hebben een hoger (waargenomen) risico dan acceptabel.
  4. Het risico-rendementsprofiel in de pre-competitieve fase sluit gebruikelijke financiering voor sommige projecten uit.
  5. Veel projecten hebben onvoldoende schaal om financierbaar te zijn.

Op het Fibre Future Festival deelt Berry overwegingen en kansen en gaat er met jou over in gesprek.