Fibre Future Festival

Fionnuala
Herder-Wynne

'Wat als... er een voorspellend biologisch patroon zit achter technologische ontwrichtingen?'

‘We leven in een tijd van buitengewone verandering. In deze Vierde Industriële Revolutie worden alle individuen, bedrijven, industrieën en overheden getroffen door doorbraken in rekenkracht, connectiviteit, kunstmatige intelligentie, biotechnologie en andere innovatieve technologieën. Dit is een revolutie zonder grenzen die zich met ongelooflijke snelheid over de wereld verspreidt’, aldus Klaus Schwab, voorzitter van het World Economic Forum.

Er zijn veel aanwijzingen voor een ​​somber toekomstbeeld: klimaatverandering en gerelateerde risico’s voor gezondheid, levensonderhoud, voedselzekerheid, watervoorziening, menselijke veiligheid en economische groei. Er is een toenemende angst dat robots het roer overnemen, miljoenen banen verloren gaan en de kloof tussen de haves en de have-nots alleen maar groter wordt.

Maar wat als…?

Terwijl exponentiële technologieën rationele processen automatiseren, zullen we ons moeten realiseren dat we moeten vertrouwen op die eigenschappen die ons tot een uniek mens maken: creativiteit, mededogen, empathie, de wijsheid van het hart en intuïtie. Wat als de mensheid voor het evolutionaire equivalent staat van wat de natuur schiep toen ze organismen een neocortex gaf? Wat als zich een creatieve revolutie aandient?

Wat zou dat betekenen voor jou en jouw organisatie? Wat voor soort leiderschap vraagt ​​dit? En welke rol wil jij aannemen? Als trotse ‘ouder’ van het Kenniscentrum Papier & Karton neemt Fionnuala je tijdens het Fibre Future Festival mee naar de toekomst en daagt ze je uit over deze vragen na te denken.

Wil je je alvast inlezen in dit onderwerp?