Fibre Future Festival

Geerling
Offereins

(Volcontinu) produceren met hernieuwbare energie, CO2-neutraal en bedrijfseconomisch verantwoord? Het is haalbaar.

De industrie is nog steeds vrijwel geheel afhankelijk van fossiele energie. Nu het kabinet heeft besloten dat de gaskraan dichtgaat, moeten productiebedrijven zich voorbereiden op een toekomst met andere, duurzame energiebronnen. De grootste uitdaging is de CO2-doelstellingen op een economisch verantwoorde manier te halen.

De geologen en geofysici achter TDD International hebben in de Verenigde Staten 25 jaar onderzoek gedaan naar optimalisatie van de opsporing en winning van geothermie. Dat resulteerde in de nieuwe detectietechnologie TIPPER, die een scherp beeld geeft van de aardlagen tot 10 km diep én hoe het is gesteld met de doorlaatbaarheid van deze aardlagen.

TIPPER werkt noch met geluidsgolven noch met explosieven, maar met elektromagnetische velden die van nature overal aanwezig zijn op en in het aardoppervlak. De methode is non-invasief, dus op geen enkele manier belastend voor de omgeving. Bovendien is het veel minder kostbaar.

Ontdek de ongekende mogelijkheden van geothermie op FFF 2019.