Fibre Future Festival

Kendra Rademaker

Drogen: nu en de komende tien jaar.

Ultrageluid, microgolf, membranen, multiportcilinder, internet of things… Er zijn vele technologieën waarvan Kendra Rademaker verwacht dat ze tussen nu en tien jaar een belangrijke bijdrage leveren aan de CO2-reductie in de papiersector. Binnen het Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK) inventariseerde zij een diversiteit aan potentiële technologieën, nieuwe technologieën, maar ook technologieën die zich in andere industrietakken bewezen. Daarnaast is er aandacht voor technologieën die al langer beschikbaar zijn en nu, vanwege de focus op CO2, opeens aantrekkelijk zijn. Daarbij speelt ook de stap naar gedeeltelijke elektrificatie en het sluiten van kringlopen in de droogsectie een rol.

Achtergrond
Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen, moeten we als industrie NU keuzes maken voor technologieën en onze manier van procesvoering moeten herzien. In 2018 richtte het KCPK zich op inventarisatie van technologieën die het bij gezamenlijke toepassing op eigen terrein en in combinatie met bestaande installaties theoretisch mogelijk maken papier en karton te produceren met 75 procent minder energie/CO2-emissie en in 2028 minimaal op kleine industriële schaal kunnen worden geïmplementeerd. In 2019 krijgt deze studie een vervolg door bestaande kennis en inzichten optimaal te implementeren of nieuwe technologie te ontwikkelen.

Over Kendra
Kendra Rademaker is sinds november 2018 projectleider/promovenda Energie & Klimaat bij KCPK/Bumaga. Zij promoveert aan de Universiteit Utrecht en is afgestudeerd als natuurkundige (Universiteit van Amsterdam); ze maakte de overstap naar toegepaste technieken. Via haar afstudeeropdracht bij ECN kwam zij in aanraking met de papiersector.

‘Ik geef om de leefruimte op planeet aarde. Om het leefbaar te houden is de rekensom een makkelijke: minder (snel) CO2 uitstoten dan natuurlijk kan worden geabsorbeerd. In de papier- en kartonsector is er zeer veel potentieel om het proces klimaatvriendelijker en moderner te maken. De nieuwsgierigheid, de interesse en de inzet van de industrie om in teamverband naar oplossingen te zoeken motiveert mij zeer.’