Fibre Future Festival

Marc
Reijnders

Maatschappij ageert tegen overbodige verpakkingen.

Duurzaam verpakken staat bij veel producenten en importeurs hoog op de agenda. Het is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling naar een CO2-neutrale en circulaire economie. Ook de maatschappelijke druk om duurzaam te verpakken wordt steeds groter.

‘Consumenten en politiek ageren tegen overbodige verpakkingen en verpakkingen die bijvoorbeeld te veel loze ruimte bevatten of die niet recyclebaar zijn en in de natuur belanden’, aldus Marc Reijnders van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV).

Deze maand worden dan ook zeventien Brancheplannen Duurzaam Verpakken gepubliceerd, inclusief  concrete doelstellingen en maatregelen voor de periode 2019-2022. Op FFF presenteert Marc de belangrijkste bevindingen en gaat in op de tot nu toe behaalde resultaten.

Over Marc Reijnders
Marc werkt voor het KIDV en als zelfstandig adviseur, spreker en schrijver op het gebied van duurzaamheid en milieu. Zijn specialiteit is het helpen van bedrijven en overheden bij de ontwikkeling van concrete verduurzamingsdoelstellingen gevolgd door de implementatie en uitvoer ervan en het uitdragen/communiceren van de ambities en resultaten. Van duurzaamheidsbeleid- en strategievorming t/m uitrol, implementatie en communicatie.