Thema’s

Oudpapier en recycling

De afgelopen jaren is er een toename van de recycling van papier en karton zichtbaar. Voor de papier- en kartonindustrie is oudpapier geen afval, maar een grondstof.

Beschikbaarheid van oudpapier
In Nederland bestaat meer dan 80 procent van de vezelgrondstoffen voor papierproductie uit oudpapier. Alleen al daarom is het van belang dat oudpapier in voldoende mate, tegen een goede prijs en in voldoende (traceerbare) kwaliteit voorhanden is. Een van de belangrijkste manieren om de beschikbaarheid te vergroten, is een impuls geven aan de inzameling van oudpapier. Omdat het bedrijfsleven al bijna het maximum haalbare levert, betekent dit dat er bij de inzameling van oudpapier van de huishoudens nog winst is te behalen. De Nederlandse gemeenten en consumenten zijn hierbij het speerpunt, maar er is ook overleg met de oudpapierbranche en andere overheden.

Oudpapier van bruikbare kwaliteit
Terwijl het steeds belangrijker wordt om papier te maken van een goede, herkenbare oudpapierstandaard, wordt het steeds lastiger om aan de gewenste kwaliteit oudpapier te komen. De oudpapierinzamelsystemen, het gemeentelijke afvalverwerkingsbeleid, de toename van gesealed drukwerk tussen het oudpapier, het handhavingsbeleid van gemeenten: ze zijn allemaal van invloed op de bruikbaarheid van oudpapier. De kwaliteit van het geïmporteerde oudpapier heeft onder dezelfde problemen te lijden. De Koninklijke VNP neemt actief deel in onderzoeks- en overlegtrajecten om de bruikbaarheid van oudpapier te vergroten. Dat is nodig, willen we de inzet van oudpapier kunnen blijven garanderen en de oplopende kosten voor verwerking ervan in de hand houden.

Doetinchem oudpapierParenco oudpapier