Veilig werken

Landelijke arbo-dag (27 mei 2016, De Kuip)

Een geslaagd evenement waarin we gezamenlijk nieuwe stappen zetten in ons streven naar een (nog) veiliger sector. Was u erbij, dan beaamt u dit hopelijk. Was u verhinderd, dan laten we u in dit nieuwsbericht zien en lezen wat u miste.

Onder het mom ‘geen woorden maar daden, op duurzame wijze naar nul ongevallen’ beleefden ruim 120 vertegenwoordigers van Kartoflex-bedrijven, VNP-leden, ondernemingen aangesloten bij Corrugated Benelux Association en vakbonden een dag die volledig in het teken stond van veilig werken. Jop Groeneweg (Universiteit Leiden, specialist risicomanagement) leidde het evenement. Naast plenaire sessies waren er workshoprondes en stond een stadiontoer door De Kuip op het programma. Evert Heintz (avonturier en bergbeklimmer) sloot de dag af door zijn klimervaringen te delen met het publiek.

Uit de startblokken
Veiligheid heeft een indrukwekkende verbetering doorgemaakt in onze sector. Het kan echter altijd beter. En wat kunnen we leren van fouten in andere sectoren? In het ochtenddeel nam Jop Groeneweg ons mee in een praktijksituatie waarin veel managers ondanks veiligheidssystemen en heldere indicatoren op het verkeerde been gezet zouden worden. Conclusie: kijk naar procesveiligheid en persoonsveiligheid en zet de juiste middelen in om beide op niveau te houden. Ook werden we geattendeerd op valkuilen zoals bureaucratie en onvoldoende zicht op het effect van veiligheidsmaatregelen. Geprikkeld door deze inzichten gingen we door naar voorbeelden uit onze eigen sector: de workshops.

Uiteen in workshops
Tijdens twee workshoprondes kwam een variëteit aan onderwerpen en dilemma’s ter sprake:

 • Stappen in de veiligheidscultuur – van reactief naar proactief (Fred Bosman & Bauke van der Molen Kuipers)
  Waar staat uw bedrijf qua veilig werken? Zaken als commitment, voorbeeldgedrag en draagvlak maken het verschil voor betrokken medewerkers.
 • Machineveiligheid – upgrade afscherming bewegende delen (Wim Quint & Erik Wijnands)
  Niet alleen techniek, maar vooral acceptatie is bepalend. Succesfactoren zijn goede communicatie en betrokkenheid in de organisatie. Anderzijds kan machineveiligheid ook moeizaam verbeteren als een oplossing onvoldoende werkbaar is of als er nieuwe gevaren ontstaan.
 • Werken in warmte (Rutger Bennink)
  Vanuit het aanpakken van heatstress kan een vitaliteitsprogramma (dat helpt bij duurzame inzetbaarheid) in een stroomversnelling komen. Belasting en belastbaarheid komen hiermee in beweging.
 • ATEX – explosieveiligheid in de praktijk (Wil de Lange)
  Explosies zijn zeldzaam, maar hebben ernstige gevolgen. Een praktijkvoorbeeld liet zien hoe belangrijk hulpverlening is en waar risico’s liggen als er gewerkt wordt met oplosmiddelen.
 • Lean en veiligheid: een sterke combinatie (Bart Lemans)
  De leanaanpak gaat over productiviteitsverbetering en veiligheid. Bij de evaluatie bleek vooral het voorbeeld van T-shirt vouwen een eye-opener te zijn. Maar ook orde en netheid en gestructureerd werken aan verbeteringen gaan hand in hand met arbo.
 • Veiligheidscommunicatie – informeren of communiceren? (Kurt van Vaerenbergh)
  Informeren of sensibiliseren? Gedragsverandering komt pas in beweging als iedereen betrokken is, nadenkt en veranderingen aanvaardt. Een goed doordacht communicatieprogramma is essentieel!

Enjoy the moment!
Cultuur is geen doel op zich maar een middel om te komen tot veiligheid. In de praktijk wordt vaak gestuurd op zaken die niet goed zijn. Maar hoe moet het dan wel? Als we in staat zijn om een veilige werkwijze in te regelen en als normaal te laten gelden dan komt een verschuiving in denken op gang. Een kwestie van doen dus.

Het laatste gedeelte van de middag was het woord aan Evert Heintz, bergbeklimmer en avonturier. Evert heeft risico’s genomen en gevaren aan den lijve ondervonden. Hij nam ons mee in de wereld van oordeelvrije aandacht en flow, nodig om dingen te doen die onmogelijk worden als je je richt op belemmeringen. Enjoy the moment was het credo en dat hebben we zeker gedaan in De Kuip!

Ter afsluiting willen we iedereen bedanken voor zijn of haar komst en bijdrage: dankzij jullie is deze dag een succes geworden. Graag tot de volgende keer!