Innovatie

Papierfabriek Doetinchem: van afvalwater naar duurzame energie

Papierfabriek Doetinchem, Waterstromen en Waterschap Rijn en IJssel sloten een overeenkomst om het restwater van de papierfabriek duurzaam te behandelen en daarbij biogas op te wekken. Zo kost de waterzuivering geen energie, maar levert energie op. Het biogas wordt door de papierfabriek gebruikt in de stoomketels, ter vervanging van aardgas.

Deze duurzame behandeling levert een besparing op van 2300 ton CO2 per jaar; het equivalent van het aardgasverbruik van duizend huishoudens per jaar.

Het is de intentie om de biogasproductie op de locatie Etten in de toekomst uit te breiden. Ook willen de partijen biogas opwerken naar groen gas, zodat dit beschikbaar wordt voor huishoudens in de gemeente Doetinchem als alternatief voor aardgas.

De provincie Gelderland ondersteunt het project met een financiële bijdrage. De leidingen worden in de eerste helft van 2021 gelegd, zodat in 2022 het eerste biogas wordt geleverd.

Deel deze pagina:

Jaarverslag '21/'22

In het jaarverslag 2021/2022 maak je kennis met elf vrouwen die in en rondom de machines in onze bedrijven werken. Veel leesplezier!

Baan of stage in een papier- of kartonbedrijf?

Onze bedrijven staan te springen om nieuw (technisch) talent. Grijp je kans in onze uitdagende wereld!