Search

Programma Fibre Future Festival 2023

Op woensdag 7 juni (10.00 tot 17.30 uur) organiseren we in Barneveld de derde editie van het VNP Fibre Future Festival. We trakteren je op boeiende verhalen en kleinschalige sessies over de energievoorziening van de toekomst. Tel daar foodtrucks, een kampvuur en een schitterende locatie bij op en alle ingrediënten voor een inspirerende dag zijn aanwezig. Leuk dat je erbij bent: tot op 7 juni!

VNP van Houtum

Baan of stage in een papier- of kartonbedrijf?

Onze bedrijven staan te springen om nieuw (technisch) talent. Grijp je kans in onze uitdagende wereld! 

Plenaire sprekers

Reinier van den Berg

Alles draait om de juiste balans 

Als iemand de impact van klimaatverandering op waarde kan schatten dan is het meteoroloog Reinier van den Berg. In zijn keynotespeech op FFF2023 komen thema’s als agri & food, CO2, water(huishouding), mobiliteit en energie aan bod. Reinier inspireert je de uitdagingen van duurzaamheid te zien en de kansen die dat oplevert te grijpen. 

 

 

Carolien Gehrels

Schakel tussen bedrijfsleven en overheid

De Adviescommissie Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie beoordeelt of afspraken die bedrijven en overheden maken ambitieus genoeg zijn om verder uit te werken in maatwerkafspraken. De commissie kijkt of ze voldoende bijdragen aan extra en snellere CO2-reductie en of concrete doelen worden vastgelegd wat betreft stikstofreductie en impact op de leefomgeving. Carolien Gehrels is Global Director Energy Transition van Arcadis en voorzitter van deze commissie. 

Barbara, Roel en Sikke

Flexibel en efficiënt volledig verduurzamen?

Verduurzaming van de industrie verloopt grotendeels via elektrificatie. Proces-technisch kan dat, maar zonder een passende E-aansluiting, acceptabele netwerktarieven en oplossingen voor de variabele beschikbaarheid en prijs van elektriciteit is het onmogelijk. Roel van de Wiel, Barbara Huneman en Sikke Klein buigen zich vanuit verschillend perspectief over dit vraagstuk en komen tot dezelfde conclusie: regionale kennisuitwisseling, afstemming en samenwerking zijn cruciaal.

Energiebronnen in de toekomst

Chaïma Khedhaouiria

Vattenfall & hernieuwbare energie

Chaïma Khedhaouiria werkt bij Vattenfall, heeft meer dan tien jaar ervaring in de energiesector en is verantwoordelijk voor de Power Purchase Agreement-activiteiten op de Nederlandse markt. Chaïma geeft je inzicht in bronnen en oplossingen die de duurzame markt te bieden heeft en kijkt ernaar uit je te ontmoeten op FFF2023.
 

 

 

Sanne en Henk

Verduurzaming: kijk niet verder dan je neus lang is

Papier- en kartonbedrijven staan voor een enorme uitdaging: klimaatneutraal worden. Tegelijkertijd is het Nederlandse stroomnet zo verstopt dat bedrijven niet kunnen verduurzamen, uitbreiden of verhuizen. Het energiesysteem van de toekomst draait om lokaal verbinden van vraag en aanbod. Samenwerking met windparken in jouw directe omgeving? Een windmolen op je terrein? Kijk vooral niet verder dan je neus lang is. Henk Werkman en Sanne Tonneijck (Windunie) nemen je mee in mogelijkheden en kansen van lokale opwekking. 

Aaldrik Haijer

Inzet van small modular reactors in Nederland

De zekerheid van betaalbare CO2-emissievrije energie, onafhankelijk van tijd en weer, een aanzienlijke kostenreductie voor infrastructuur, een grote stap richting meer strategische autonomie in het formaat van een sporthal: dat zijn de uitgangspunten voor de bouw van de eerste small modular reactor (SMR) in Nederland. Aaldrik Haijer neemt je mee in het SMR-traject, de stappen richting bouw en de mogelijkheden die dat biedt voor de industrie. 

 

Wim Turkenburg

Mogelijkheden van nucleaire energie

Kernenergie kan een belangrijke aanvulling zijn in de toekomstige duurzame energiemix. Hoe zien de nieuwe kerncentrales eruit? Welke nieuwe technologieën zijn ontwikkeld voor een efficiënter brandstofgebruik, minder afvalproductie en een betere businesscase? Hoe realistisch zijn deze en wanneer kunnen we verwachten dat ze veilig draaien? Professor Wim Turkenburg licht de mogelijkheden en uitdagingen van de verschillende nucleaire systemen toe.

Timme van Melle

(ultradiepe) Geothermie in de warmtetransitie

Kunnen we ultradiepe aardwarmte gebruiken in papierfabrieken? Timme van Melle (EBN) deed als coördinator UDG samen met vele partijen onderzoek naar de mogelijkheden. Hij vertelt over studies en hun conclusies en welke stappen nu al worden genomen om ultradiepe geothermie dichterbij te brengen. Ook gaat hij in op verschillen tussen ‘gewone’ en ultradiepe aardwarmte. Wat kan UDG voor jouw bedrijf betekenen?

Emil Heeren

Aardwarmte: een natuurlijke bron van duurzame energie 

Aardwarmte kan een sleutelrol spelen in de Nederlandse warmtetransitie. Maar hoe werkt het precies? Waar en hoe kan het worden toegepast? Welke rol kan aardwarmte spelen in de verduurzaming van de papiersector? Emil Heeren (Shell) geeft je een stoomcursus aardwarmte en neemt je mee in de laatste ontwikkelingen. Ook schetst hij samen met collega Pieter Popma hoe aardwarmte in combinatie met warmtepompen kan worden ingezet voor industriële toepassingen.

Energiedragers en -opslag

Martijn en Jeanet van Stork

Verduurzaam je fabriek met stoomopslag!

Papierproductie betekent veel wisseling in de vraag naar warmte. Stoomketels en warmtepompen hebben moeite deze fluctuaties bij te houden. Hoe ga je daarmee om? Bij een breuk blazen we de stoom af en bij de herstart hogen we de stoomproductie op. Het teveel blazen we de lucht in. Zonde van het gas! Martijn Hinderdael en Jeanet Eggengoor van Stork Thermeq laten zien hoe stoomopslag werkt en wat je ermee kunt. 

Lars en Andre

Oplossingen voor uitdagingen energiesector  

Lars Martinussen en Andre Svanes (Kyoto) nemen je mee in de wereld van ‘Heatcube’: een oplossing voor thermische energieopslag. Heatcube speelt een leidende rol bij de continue levering van warmte die wordt opgewekt uit hernieuwbare energie. Tijdens FFF2023 gaan zij in op de uitdagingen in de energiesector en hoe industrieën onzekerheid kunnen voorkomen, hun energievoorziening veilig kunnen stellen en hun energiekosten kunnen verlagen.

Peter Hummel

Het transportnetwerk van waterstof

Peter Hummel werkt in de rol van business developer bij GasUnie. Hij neemt ons mee in de ontwikkelingen rondom de waterstofinfrastructuur: met name in de kansen die dat bedrijven in het zesde cluster brengt om aangesloten te worden op het waterstofnetwerk. Na zijn verhaal heb je een compleet beeld van de planning en ligging van het fysieke transportnetwerk van waterstof in Nederland. 
 

 

 

Ernst Worrell

Waterstof is (g)een pot goud aan de horizon

Waterstof wordt vaak beschouwd als dé weg naar verduurzaming van Nederland. Er is echter energie nodig om het te maken. Voor aardgasonafhankelijkheid moeten we uiteindelijk naar groene waterstof, gemaakt uit water en duurzame elektriciteit. Ook al maak je waterstof in de daluren, dan nog zijn grote hoeveelheden goedkope waterstof een illusie. Daarom moeten we waterstof inzetten waar het het meest noodzakelijk is, zoals als grondstof voor chemicaliën, aldus Ernst Worrell (Universiteit Utrecht).

Marcus Rolloos

Optimale inzet elektrificatie en waterstof

Marcus Rolloos is consultant in de wereld van waterstof en energietransitie. Hij vertaalt het huidige gasverbruik van industrieën in een zero-emissie-oplossing, waarbij elektrificatie en waterstof worden vergeleken en op optimale wijze worden ingezet. Marcus verschaft inzicht in de opkomende stroom van groene waterstof uit zonrijke gebieden en schetst een beeld van het businessmodel, want groene waterstof kan de komende jaren wel eens voordeliger worden dan aardgas.

Raoul Voeten

Metal fuels: energiedrager van de toekomst

Raoul Voeten gunt je een kijkje achter de schermen van bouwers van toekomstige energie-ecosystemen. Zijn doel: zorgen dat mensen een genuanceerde kijk op energie voor de toekomst hebben. En passant neemt hij je graag mee in de reis die hij als ecosysteembouwer maakt om een krachtige bijdrage aan de energietransitie en met name aan de inzet van een nieuwe energiedrager te leveren. Zijn er dan ook andere opties dan elektrificatie of waterstof? Ja, natuurlijk!

Samenwerking en systeeminnovatie

Andreas ten Cate

Hoe flex kun je zijn: schone stroom in je fabriek

Industriële elektrificatie is een belangrijke manier om zonder CO2-uitstoot processen te laten draaien. Wat doe je als je een mooie stroomaansluiting hebt maar er niet zeker van bent of je continu stroom hebt? Netbeheerders vragen de industrie mee te bewegen met zon en wind om de problemen met congestie op te lossen. Hoe ga je hiermee om? En wat is slim: flexibel of efficiënt zijn? Andreas ten Cate (ISPT) geeft je een duwtje in de goede richting.

Roel van de Wiel

Samen slimme keuzes maken 

Verduurzaming van de industrie loopt voor een groot deel over het pad van elektrificatie: een enorme opgave voor de elektriciteitssector, netbeheerders en bedrijven. Roel van de Wiel richt zich namens Enexis Netbeheer op dit vraagstuk. Door plannen beter af te stemmen, gezamenlijk de route te bepalen en kennis uit te wisselen, werken we toe naar een klimaatneutrale industrie. Daarbij is het essentieel nu slimme keuzes te maken! In deze carrouselsessie gaan Roel, Barbara en Sikke dieper in op hetgeen in de plenaire sessie eerder op de dag aan de orde kwam.

 

Barbara Huneman

Duurzame betaalbare energie gevraagd!

Het zesde cluster – bedrijven in de periferie, die geen onderdeel zijn van de vijf grote industrieclusters – stoot na Cluster Rotterdam de meeste CO2 uit. Energie- en CO2-kosten lopen hoog op, maar handelingsperspectief voor verduurzaming ontbreekt zonder toegang tot CCS, waterstof of een passende E-aansluiting. Lossen industrie, provincies en netbeheerders dit gezamenlijk op? Barbara Huneman breekt namens het zesde cluster een lans voor toegang tot voldoende betaalbare duurzame energie. In deze carrouselsessie gaan Barbara, Roel en Sikke dieper in op hetgeen in de plenaire sessie eerder op de dag aan de orde kwam

 

Sikke Klein

Flexibel en efficiënt volledig elektrificeren?

Technisch gezien kan de industrie volledig elektrificeren; met warmtepompen zelfs op zeer efficiënte wijze. Maar hoe gaan we bij volledige elektrificatie om met de variabele beschikbaarheid en dus de prijs van elektriciteit? Wat is wijsheid bij tekorten aan elektriciteit: de productie afregelen, opgeslagen energie benutten of gebruikmaken van de back-up door conventionele centrales? Of een slimme combinatie? Een ding is zeker: efficiency helpt bij alle opties. Sikke Klein neemt je mee in deze dilemma’s. In deze carrouselsessie gaan Sikke, Roel en Barbara dieper in op hetgeen in de plenaire sessie eerder op de dag aan de orde kwam.


Martijn van Lier

Verduurzamingsopgave verbinden met omgeving 

Verduurzaming stopt niet bij de oprit van je bedrijf: je doet het niet alleen en ook niet alleen met collega-bedrijven. De overheid stelt regels en doelstellingen op voor industrie en gebouwde omgeving en lokale overheden brengen die ten uitvoer. Martijn van Lier begeleidde voor diverse gemeenten – zowel inhoudelijk als bestuurlijk – het traject om te komen tot een bruikbare Transitievisie Warmte. Daarnaast is hij betrokken bij de ontwikkeling van collectieve warmteoplossingen. Hij neemt je tijdens FFF2023 mee in dit proces en vertelt over succesfactoren en valkuilen.

 

Christa de Ruyter

Programma verduurzaming bedrijventerreinen

Welke kansen liggen er voor jouw bedrijf als je samenwerkt met bedrijven in de directe omgeving? Wat zijn mogelijkheden rondom netcongestie of het voorkomen van hittestress voor medewerkers? Christa de Ruyter vertelt over het nieuwe programma verduurzaming bedrijventerreinen, dat ondernemers helpt samen projecten op te starten. Het idee is dat bedrijven ontzorgd worden, maar wel meedenken over hoe het bedrijventerrein er in de toekomst uitziet. 

Mirjam Penders

Zo draagt jouw bedrijf bij aan duurzaam energiesysteem 

In de toekomst geen gegarandeerde elektriciteit meer 24/7? Met meer wind en zon, elektrificatie van warmte en transport is balanceren tussen productie en consumptie van elektriciteit een enorme opgave. Uiteraard kunnen we overal grote batterijen plaatsen, maar eigenlijk hebben we de buffercapaciteit in onze fabrieken staan. Mirjam Penders vertelt hoe je door machines op- en af te regelen een doemscenario kunt voorkomen en zelfs inkomsten genereert.

Deel deze pagina: