Zoek

Veilig werken

Een veilige en gezonde werkomgeving in onze bedrijven is een van onze topprioriteiten. Samen met collega-brancheorganisaties CBA en Kartoflex en vakbonden CNV en FNV werken we daar onder regie van het Verbond PK hard aan.

Safety checks

Een van de manieren waarop we veiligheid een gezicht geven is middels safety checks: veiligheidskundigen van het ene papierbedrijf bezoeken een collega-bedrijf om de veiligheidssituatie te beoordelen en tips en adviezen ter verbetering te geven. Met resultaat: de afgelopen decennia daalde het aantal ongevallen met verzuim aanzienlijk!

Deze werkwijze is ontwikkeld in overleg met de Inspectie SZW. Uitgangspunt is dat de branche zelf de vinger aan de pols houdt. Het mes snijdt aan twee kanten: het bezochte bedrijf krijgt advies van een collega met diepgaande kennis van zaken, terwijl ook de bezoekende safety checker leert van zaken die hij tijdens zijn bezoek tegenkomt.

Thematische ondersteuning

Bedrijven werken vanuit een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) aan de bestrijding van risico’s en de VNP sluit hierop aan door thematische ondersteuning te bieden op de meest voorkomende risicogebieden. Deze ondersteuning bestaat uit voorlichting en overleg, dat bijvoorbeeld via de VNP-arbo-commissie wordt georganiseerd.

Verder in veiligheid

Ondanks de goede samenwerking en de bereikte resultaten op arbo-gebied, heeft onze sector de ambitie zich verder te verbeteren op het gebied van veiligheid en gezondheid. Gebleken is dat verbeteringen vanuit arbo – mits integraal aangepakt – een positief effect hebben op de totale bedrijfsvoering. Met initiatieven zoals een branche-RI&E, goede praktijken, bijeenkomsten en ongevallenstatistieken en het aanbieden van opleidingen en voorlichting draagt de VNP actief bij aan een branche waarin gezond en veilig werken de norm is.

Handletselcampagne

Nog te vaak leiden ongevallen in onze bedrijven tot handletsel. Daarom lanceerde het Verbond PK recentelijk een campagne die medewerkers (nog) bewust(er) maakt van de risico’s die kleven aan werken met je handen. Zo maken we samen onze sector steeds veiliger!

OMSLAG LOS

Jaarverslag '23/'24

In dit jaarverslag klappen we uit de school over de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en onze sector. Veel leesplezier!

VNP van Houtum

Baan of stage in een papier- of kartonbedrijf?

Onze bedrijven staan te springen om nieuw (technisch) talent. Grijp je kans in onze uitdagende wereld!