Zoek
Waterrotonde Eerbeek

Innovatie

Waterrotonde Eerbeek: baanbrekend onderzoek verkleining waterfootprint papierbedrijven

Na ruim een jaar van technische en praktische voorbereidingen ging dit najaar de pilot Waterrotonde Eerbeek officieel van start. Op het terrein van Industriewater Eerbeek (IWE) draait tot eind 2023 een testinstallatie van een gesloten, circulair watermanagementsysteem.

In deze pilot wordt onderzocht of een ‘full scale-installatie’ technisch en financieel haalbaar is. Het doel is om in 2026 de eerste papierfabriek aan te sluiten op het circulaire systeem. Waterrotonde Eerbeek zet in op verduurzaming van de papier- en kartonsector en bijna 100 procent circulair hergebruik van het industriële afvalwater. Dit verzekert papier- en kartonfabrieken ook in de toekomst van voldoende water voor hun productieprocessen, terwijl ze tegelijkertijd hun waterfootprint drastisch verkleinen.

Het project is geïnitieerd en uitgewerkt door drie papierbedrijven uit Eerbeek die tevens eigenaar zijn van IWE; een vierde papierfabriek uit het nabijgelegen Loenen heeft zich eveneens aan de test gecommitteerd. De fabrieken hebben een waterintensief productieproces en kunnen bij het circulair maken van het waterverbruik binnen Waterrotonde Eerbeek samen jaarlijks 3,6 miljoen m3 grondwater besparen: het equivalent van 22.000 huishoudens.

Bovendien kan de technologie het antwoord zijn op het dreigende tekort aan schoon drinkwater als gevolg van klimaatverandering en de groei van de bevolking en economie.

Deel deze pagina:

OMSLAG LOS

Jaarverslag '23/'24

In dit jaarverslag klappen we uit de school over de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en onze sector. Veel leesplezier!

VNP van Houtum

Baan of stage in een papier- of kartonbedrijf?

Onze bedrijven staan te springen om nieuw (technisch) talent. Grijp je kans in onze uitdagende wereld!