Lees hun verhaal!

'Papier maken is een teamprestatie'

Keesjan en RuudKeesjan: ‘Mijn loopbaan bij Crown Van Gelder startte ik als elektromonteur. Na een jaar stroomde ik door als storingsmonteur in de 5-ploegendienst, totdat ik in 2007 de kans kreeg als projectengineer C&I (Controle en Instrumentatie) aan de slag te gaan. Daarbij werd van mij verwacht dat ik een hbo-opleiding ging volgen. In 2008 begon ik – naast mijn baan – aan de studie ‘technische bedrijfs-kunde’. De opleiding bracht me veel bij, vooral op niet-technisch vlak. Ik kreeg onderwijs in economische vakken, managementvakken, organisatiekunde, talen en statistiek. In juni vorig jaar maakte ik de stap naar mijn huidige functie.’

Ruud: ‘Na een aantal tussenstappen bekleed ik sinds 1999 mijn huidige functie. Ik coördineer een ploeg van 12 mensen. Zij staan aan de papiermachine en ik begeleid hun. Als je mij weinig in de buurt van de machine ziet, is dat een goed teken. Als er problemen zijn, neem ik de leiding en stuur ik de mensen aan. Doet zich bijvoorbeeld een breuk op de machine voor, dan heb ik een voortrekkersrol en zorg ik dat alles in het werk wordt gesteld om de productie zo snel mogelijk te herstarten.’

Keesjan: ‘In 2005 wijzigde Crown de strategie en sindsdien zetten we in op de ontwikkeling van nieuwe producten. Continu verschijnen nieuwe installaties en worden modificaties gedaan aan machines. In de papierwereld is het noodzakelijk met de tijd mee te gaan.’

Ruud: ‘Crown Van Gelder is de enige papierfabriek in de Randstad, dat is best bijzonder. Velsen-Noord is een echt papierdorp. Ik ben verknocht aan de fabriek en aan mijn baan, die elke keer weer nieuwe uitdagingen biedt. Als je een aantal jaar meedraait in de papierindustrie, kom je erachter dat je je collega’s nodig hebt om stappen vooruit te maken. Papier maken is een teamprestatie.’

‘We letten goed op ons warmteverbruik. We proberen het papier steeds droger uit de perspartij te krijgen, zodat minder warmte nodig is bij het drogen. En we hebben onze eigen waterzuivering. Ons water gaat schoner terug het kanaal in dan dat het eruit komt.’

Keesjan: ‘Zorg voor het milieu is onderdeel van ons denken. We houden rekening met emissies en het energieverbruik. We monitoren het stoom- en elektraverbruik, zodat al onze energiestromen, kosten en dus mogelijke verliezen goed in kaart worden gebracht. ‘Meten is immers weten!’ Bij aankoop van nieuwe installatie is energieverbruik een van de selectiecriteria.

Het leukste van werken in een papierfabriek is de diversiteit in de techniek. Alles komt voorbij: van hoog- tot laagspanning en van opwekken tot besturen. Alles is aanwezig om je op technisch vlak helemaal uit te leven. Het is met recht een brede en hightech werkomgeving!

Keesjan van Opzeeland 
Chef onderhoud (voorzieningen) 
Werkt bij Crown Van Gelder sinds 1996 

Ruud Duits
Papiermachinecoördinator
Werkt bij Crown Van Gelder sinds 1986

Keesjan en Ruud