Lees hun verhaal!

‘Papierproductie: meer techniek en technologie dan een Boeing 747’

Mark NabuursToen ik na afloop van mijn studie aan mijn toenmalige professor vertelde dat ik bij Roermond Papier ging werken, was zijn reactie: ‘Wat? Ga je in de papierindustrie werken? Wat valt daar nog te ontwikkelen?’ Ik nodigde hem uit in het bedrijf te komen kijken en vertelde hem hoe papier maken in zijn werk gaat. Dat opende zijn ogen en hij gaf ruiterlijk toe dat zijn reactie niet de juiste was.

Nadat ik in 1998 stage liep bij Smurfit Kappa Roermond Papier, stuurde ik in 2002 een open sollicitatie naar het bedrijf. Even later werd ik aangenomen als procestechnoloog. Een aantal jaren later werd ik hoofd ontwikkeling en kwaliteit. Sinds 2011 ben ik ook verantwoordelijk voor onder meer engineering, duurzaamheid, energie en KAM (kwaliteit, arbo en milieu): In deze job heb ik alle ruimte mijn plannen en ideeën te ventileren en samen met een team enthousiaste collega’s veelbelovende projecten in de praktijk te brengen.

De papierindustrie is een sector met veel hoogwaardige techniek en technologie. In een papiermachine zitten bijvoorbeeld meer regelkringen dan in een Boeing 747. Papiermachines en installaties zoals warmtekrachtcentrales en biologische waterzuiveringen zijn hoogwaardige installaties waar alle technische en technologische disciplines gecombineerd worden en productieprocessen middels (geavanceerde) procescontrole worden bewaakt. Papier maken heeft een ambachtelijk imago, maar kom maar eens kijken in ons bedrijf.

Nederland vervult een voortrekkersrol op het gebied van biobased denken. We zijn een industrie die openstaat voor baanbrekende ideeën. Wij werken bijvoorbeeld nauw samen met Van Houtum, een aantal kilometers hier vandaan. De vezels waarmee Van Houtum niets kan, worden in ons productieproces ingezet. Wij maken er papier voor golfkartonnen dozen van, die weer door Van Houtum worden gebruikt voor de verpakking van hun hygiënepapier. Onze restvezels kunnen op hun beurt weer benut worden in andere industrieën. Een mooi voorbeeld voor de toekomst is de PEF-fles (bioplastic). Dit is een fles die gemaakt kan worden uit onze restvezels.

Mark Nabuurs
Manager innovation & development
Werkt bij Smurfit Kappa Roermond Papier sinds 2002

Mark Nabuurs II Mark Nabuurs