Papier daagt je uit!

In de papier- en kartonsector krijgen medewerkers veel vrijheid en wordt er gevraagd om een grote mate van zelfstandigheid en initiatief. Daarbij opereer je in teamverband, waarin je samen werkt aan vernieuwing en mooie producten. De aantrekkelijke maat van de sector en de fabrieken zorgt voor een betrokken werkomgeving, waar mensen hun carrière steeds verder kunnen brengen. Papier daagt je uit!

Lezen