Laatste nieuws

Papier en karton verwelkomen CO2.0

Onze sector speelt een cruciale rol in de circulaire, biobased economie. Papier- en kartonbedrijven werken onder inspiratie van de VNP in de innovatieagenda Creating Sustainable Fibre Solutions gezamenlijk aan veelbelovende groene ideeën en concepten.

Dat is echter niet voldoende. Om onze planeet ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden, zijn radicale veranderingen noodzakelijk: nieuwe systemen en technologieën, nieuwe grondstoffen en energiebronnen en een nieuwe manier van denken.

De lijnen op onze spoorkaart symboliseren de parallelle routes die onze sector naar het einddoel in 2050 brengen. We halen het eindstation alleen als de tussenstations op de kaart op het juiste tijdstip worden aangedaan.

Een tocht die we alleen succesvol afleggen met de inzet en kennis van de juiste deskundigen, door samenwerking met overheden en andere sectoren, door onderzoek en technologische doorbraken, door investeringen en kloppende infrastructuur en door de juiste financiële en juridische voorwaarden.